Reading

Bij een reading word je gelezen. Ik kijk naar hoe je op dit moment in het leven staat en met welk proces je mee bezig bent. Verschillende invloeden en situaties hebben je gemaakt tot wie je bent en bepalen hoe je in het leven staat. Denk daarbij aan ouders, jouw plek in het gezin, familie, religie, omgeving en leerkrachten. Ik kijk naar welke vermogens en talenten heb je en of je ze ook gebruikt. Wat past er wel bij jou en wat past er niet bij jou? Welke mogelijkheden heb je zelf in de hand en zijn er misschien ook mogelijkheden die jijzelf niet zo waardeert. Je krijgt inzichten in hoe jij op jouw manier om kunt gaan met situaties.

Een reading duurt anderhalf uur. Aangezien er veel wordt verteld, wordt het op CD opgenomen, zodat je het thuis nog eens na kunt luisteren.

Readingsvraag

Je kan ook een reading krijgen op verschillende levensvragen. Readingsvragen kunnen onder andere gaan over je partner, kinderen, werk, vriendschappen, ziekte en alles wat er verder in het leven voorkomt waar je meer over wilt weten of interesse in hebt. Alleen de toekomst kan en wordt niet gelezen. Deze readings komen vaak neer op een combinatie van reading en healing. Ook dit wordt op CD opgenomen.